شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

بورس‌واژه 

 بورس‌واژه
دانشنامه بورسی
الف - آ  
ابزار پوشش ریسک: Hedging Instruments  
ابزار تأمین مالی: Financing Instruments  
ابزار سرمایه ­گذاری: Investment Instruments  
ابزارهای استقراضی: Debt Instruments  
ابزارهای ترکیبی: Hybrid Instruments  
ابزارهای مالکیتی: Equity Instruments  
ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک): Islamic Financial Instruments (Sukuk)  
ابزارهای مشتقه: Instruments Derivatives  
اتاق پایاپای: Clearing House  
اجاره به شرط تملیک: Capital Lease  
اجاره عملیاتی: Operating Lease  
اختیار خرید: Call Option  
اختیار فروش: Put Option  
ارز: Currency  
ارزش افزوده اقتصادی: Economic Value Added  
ارزش آتی: Future Value  
ارزش فعلی: Present Value  
اسناد خزانه اسلامی: Islamic Trasury Bills  
افزایش سرمایه: Raising Capital  
اقتصاد کینزی: Keynesian Economics  
اقتصاد مارکسی: Marxian Economics  
اقتصاد: Economics  
اندازه­ گیری ریسک: Risk Assessment  
اوراق اجاره: Ijarah Sukuk  
اوراق استصناع: Istisna Sukuk  
اوراق بهادار با درآمد ثابت: fixed income  
اوراق جُعاله: Ju'alah Securities  
اوراق رهنی: Mortgage-Backed Securities (MBS)  
اوراق سلف: Sukuk Salaf  
اوراق قرض ­الحسنه: Gharz al-Hasna Sukuk  
اوراق گواهی استفاده از تسهیلات مسکن (تسه): TSE)) Housing Facility Sukuk  
اوراق مبتنی بر خرید دین(ABS) Asset-Backed Securities  
اوراق مرابحه: Murabaha Sukuk  
اوراق مزارعه: Muzara'ah Sukuk  
اوراق مساقات: Musaqat Sukuk  
اوراق مشارکت: Musharakah Sukuk  
اوراق مضاربه: Mudaraba Sukuk  
اوراق منفعت: Usufruct Sukuk  
اوراق وقفی: Endowment Sukuk  
آربیتراژ: Arbitrage  
آربیتراژکننده: Arbitrageur  
ب  
بازار ابزارهای مشتقه: Derivatives Instruments Market  
بازار بین المللی ارز: International Currency Market  
بازار اوراق بدهی: Debt Securities Market  
بازار اول: First Market  
بازار اولیه (دست اول): Primary Market (First Hand)  
بازار بیمه: Insurance Market  
بازار پایه: Unlisted Trading Privileges Market  
بازار پول: Money Market  
بازار ثانویه (دست دوم): Secondary Market (Second Hand)  
بازار خرسی: Bear Market  
بازار دوم: Second Market  
بازار سرمایه: Capital Market  
بازار سوم: Third Market  
بازار سهام: Stock Market  
بازار شرکت‌های کوچک و متوسط: Small and Mrdium-sized Enterprises Markets  
بازار گاوی: Bull Market  
بازارگردان: Market Maker  
بازده اضافی: Excess Returns  
بازده سود سهام نقدی: Dividend Yield  
بازده غیرعادی: Abnormal Return  
بازده مورد انتظار: Expected Return  
بازده واقعی: Actual Return  
بهره مرکب: Compound Interest  
ت  
تورم ناشی از فشار تقاضا: Demand-Pull Inflation  
تورم ناشی از فشار هزینه: Cost-Push Inflation  
تورم: Inflation  
تئوری پرنده‌ای در دست: Bird in Hand Theory  
د  
درآمد عملیاتی: Operating Income  
درآمد ناخالص: Gross Income  
درجه اهرم مالی: Degree of Financial Leverage  
درجه اهرم مرکب: Degree of Combined Leverage  
ر  
ریسک بازار: Market Risk  
ریسک تورم: Inflation Risk  
ریسک سرمایه ­گذاری مجدد: Reinvestment Risk  
ریسک سیاسی: Political Risk  
ریسک سیستماتیک: Systematic Risk  
ریسک صنعت: Industrial Risk  
ریسک عملیاتی: Operational Risk  
ریسک غیرسیستماتیک: Unsystematic Risk  
ریسک قوانین و مقررات: Regulatory Risk  
ریسک کشوری: Country Risk  
ریسک مالی: Financial Risk  
ریسک مدیریت: Management Risk  
ریسک نرخ ارز: Exchange Rate Risk  
ریسک نرخ سود:   Interest Rate Risk  
ریسک نقدینگی: Liquidity Risk  
ریسک نکول: Default Risk  
ریسک نیروی انسانی: Human Risk  
س  
سازمان بورس و اوراق بهادار­­­­­­­­­­­­­: Securities and Exchange Organization  
سامانه ثامن: Samen System  
سرمایه : Capital  
سرمایه ­پذیر: Issuer  
سرمایه ­گذار: Investor  
سود خالص پس از کسر مالیات: Net Income After Taxes ( NIAT)  
سهام: shares  
سهام ارزشی: Value Stock  
سهام بدون حق دریافت سود نقدی: Ex-Dividend  
سهام دارای درآمد: Income Stock  
سهام رشدی: Growth Stock  
ش  
شاخص 30 شرکت بزرگ: TEFIX 30  
شاخص 50 شرکت برتر: Top 50 Index  
شاخص سهام آزاد شناور: TEFIX  
شاخص صنعت و شاخص مالی: Industrial Index and Financial Index  
شاخص قیمت و بازده نقدی: Tehran Exchange Divedend and Price Index  
شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار: Tehran Exchange Price Index  
شرکت اطلاع ­رسانی و خدمات بورس: SEO Information Dissemination and Services Company  
شرکت بورس انرژی ایران: Iran Energy Exchange Company  
شرکت بورس اوراق بهادار تهران: Tehran Stock Exchange Company  
شرکت بورس کالای ایران: Iran Mercantile Exchange Company  
شرکت‌ پردازش اطلاعات مالی: Financial Information Processing Company  
شرکت‌ تأمین سرمایه: Investment Bank  
شرکت رایان بورس: mpanyRayan Bourse Co  
شرکت‌ سبدگردان: Portfolio Management Company  
شرکت سپرده­ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: Central Securities Depository of Iran  
شرکت‌ سرمایه­ گذاری: Investment Company  
شرکت فرابورس ایران: Iran Fara Bourse Company  
شرکت کارگزاری: Brokerage firm  
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه: Capital market Central Asset Management Company  
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران: Tehran Securities Exchange Technology Management Company  
شرکت‌ مشاوره سرمایه­ گذاری: Investment Advisors  
شرکت‌ مادر (هلدینگ): Company Holding  
شورای عالی بورس: Securities and Exchange High Council  
ص  
صکوک: Sukuk  
صکوک ترکیبی: Hybrid Sukuk  
صندوق­ بازنشستگی: Pension Fund  
صندوق پروژه: Project Fund  
صندوق زمین و ساختمان: Construction Fund  
صندوق سرمایه ­گذاری با درآمد ثابت: Fixed Income Fund  
صندوق سرمایه­ گذاری جسورانه (خطرپذیر): Venture Capital  
صندوق سرمایه­ گذاری در سهام: Stock Fund  
صندوق سرمایه ­گذاری مختلط: Mixed Fund  
صندوق سرمایه­ گذاری نیکوکاری: Endowment Fund  
صندوق‌ سرمایه‌گذاری: Mutual Fund  
صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا: Gold Funds  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی: Private Equity Fund  
صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد: Income Fund  
صندوق قابل معامله: Exchange-Traded Fund (ETF)  
ع  
عرضه اولیه در بورس و فرابورس: Initial Public Offering  
عرضه: Supply  
ف  
فروش استقراضی: Short Selling  
ق  
قرارداد آتی سهام: Single Stock Futures  
قرارداد آتی کالایی: Commodity Futures  
قرارداد خرید تضمینی محصولات کشاورزی: Guaranteed Purchase Agreement for Agricultural Products  
قرارداد سلف موازی استاندارد: Standard Parallel SALAM Contracts  
قرارداد صلح: Reconciliation Contract  
قرارداد نسیه: Credit contract  
قرارداد نقدی: Spot Contract  
قراردادهای اختیار معامله: Options Contracts  
قراردادهای آتی: Futures Contracts  
ک  
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:  Securities and Exchange Brokers Association  
کانون نهادهای سرمایه­ گذاری ایران: Iranian Institutional Investors Association  
گ  
گواهی سپرده کالایی: Certificate of Depositary Receipt  
گواهی ظرفیت: Capacity Certificate  
م  
مالیات بر ارزش افزوده: Value-Added Tax  
مدیریت ریسک: Risk Management  
معاوضه یا تاخت: Swap  
مؤسسات رتبه‌بندی: Rating Agencies  
ن  
نرخ بازده اسمی: Nominal Rate of Return  
نرخ بازده: Rate of Return  
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: Debt to Equity Ratio  
نسبت جاری: Current Ratio  
نسبت شارپ: Sharpe Ratio  
ه  
هزینه ثابت: Fixed Cost  
هزینه عملیاتی: Operating Expense  
هزینه متغیر: Variable Cost  
هزینه نیمه متغیر: Semi-Variable Cost