شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

درباره ما › هیات مدیره 

هیات مدیرهسیاوش وکیلی
رئیس هیات مدیره
 شهاب‌الدین شمس
نایب رئیس هیات مدیره


                            

بهنام بهزادفر
سرپرست و عضو هیات مدیره