شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

سرمایه: Capital 

به منابع در اختیار هر شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی، سـرمایه گفته می‌شود.  سرمایه عموما به منابع ، مرتبط است و به منظور تحصیل دارایی هایی است که برای تولید یک محصول یا خدمت به کار می رود. دارایی هایی مثل دستگاه ها و ماشین آلات از محل سرمایه تحصیل می‌شوند. علاوه بر شرکت ها، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی هم از سرمایه خود برای خرید صندوق های سرمایه گذاری و اوراق بهادار استفاده می کنند. شرکت ها هم با عملیات اصلی یا فروش سهام و اوراق بهادار، سرمایه خود را افزایش می دهند تا بتوانند نیازهای مالی خود را جهت  فعالیت های جدید تامین کنند. سرمایه می تواند موجودی نقد به صورت ارز یا ریال باشد، اما به معنی واقعی، فقط پول نیست. زمین، خودرو، ثبت اختراع، نرم افزار، نام یک برند، همگی جزئی ازمنابع سرمایه ای محسوب می شوند که می توانند با تولید محصولات و ارائه خدمت به منظور ایجاد ثروت مورد استفاده شرکت قرار گیرند.
تامین سرمایه برای انجام فعالیت های تجاری یک بنگاه، بسیار اهمیت دارد که به سه بخش تامین مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش)، سرمایه تامین شده توسط سهام داران و سرمایه تامین شده از طریق ایجاد بدهی های بلندمدت تقسیم بندی می گردد.  از دیدگاه مالی و اقتصادی ، سرمایه برای گسترش و رشد عملیات تجاری یک بنگاه استفاده می گردد. این نکته که افراد حقیقی و حقوقی از چه راه هایی و با چه هزینه ای بتوانند سرمایه مورد نیاز برای فعالیت های خود را تامین نمایند نقش اساسی در چگونگی رشد و گسترش فعالیت های خود دارد. این اشخاص برای تولید مداوم کالاها و خدمات نیاز به تامین سرمایه دارند. سرمایه گذاری در مواردی صورت می گیرد که پیش بینی شود بازده سرمایه بیشتر از هزینه تامین سرمایه باشد. این موارد اغلب برای تامین تجهیزات، گسترش ساختمان ها و استخدام نیروی کار است.
انواع سرمایه
انواع مهم سرمایه عبارتند از :
  •  سرمایه تامین شده از طریق ایجاد بدهی های بلندمدت
سرمایه یک فعالیت اقتصادی می تواند از طریق بدهی های بلندمدت تامین گردد. این بدهی ها می تواند از اشخاص دولتی و یا خصوصی دریافت گردد. به عنوان مثال می توان از دوستان، خانواده، بانک ، موسسات مالی و... تحت عنوان یک بدهی بلندمدت، سرمایه مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی تامین گردد. اشخاصی که اقدام به دریافت این بدهی ها می کنند اولا باید از سابقه اعتباری خوبی برخوردار بوده و ثانیا توانایی پرداخت منظم هزینه این تامین مالی ( نرخ بهره پول قرض گرفته شده) را داشته باشند.
  • سرمایه تامین شده توسط سهام داران
تامین سرمایه توسط سهام داران معمولا از راه های مختلفی صورت می گیرد. با توجه به اینکه شرکت از چه نوعی باشد روش تامین سرمایه توسط سهام داران نیز متفاوت است. به عنوان مثال اگر شرکت در بورس پذیرش شده باشد می تواند با استفاده از راه هایی مثل انتشار سهام جدید و فروش به سهام داران قبلی (افزایش سرمایه از محل آورده نقدی) اقدام به این نوع از افزایش سرمایه کند. اما اگر شرکت در بورس پذیرش نشده باشد باید از طریق سرمایه گذاران جدید و یا مالکین شرکت اقدام به این کار نماید.
  • تامین مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش)
سرمایه در گردش نشان دهنده میزان دارایی های سرمایه ای شرکت برای پرداخت ها و تعهدات روزانه است. این نوع سرمایه از طریق روابط زیر به طور دقیق محاسبه می گردد:
دارایی های جاری – بدهی های جاری
(حساب های دریافتنی + موجودی نقد) – حساب های پرداختنی
به عبارت دیگر سرمایه در گردش، نقدینگی کوتاه مدت شرکت برای پرداخت حساب های پرداختنی، بدهی ها و سایر تعهدات در ظرف مدت کمتر از یکسال را شامل می شود.
  • سرمایه مبادلاتی
به میزان پول مورد نیاز  برای خرید و فروش اوراق بهادار مختلف توسط افراد یا شرکت هایی که روزانه مبادلات بسیار زیادی انجام می دهند، گفته می شود. این افراد و شرکت ها با توجه به استراتژی های مبادلاتی خود ممکن است میزان سرمایه مبادلاتی خود را کاهش یا افزایش دهند.

هزینه تامین سرمایه
تامین سرمایه برای شرکت با ایجاد هزینه همراه است. به عنوان مثال در روش تامین سرمایه از طریق بدهی های بلندمدت ، نرخ بهره این بدهی ها، هزینه تامین سرمایه به شمار می رود و یا در روش تامین سرمایه توسط سهام داران، این سهام داران شرکت هستند که با پرداخت پول، متقبل هزینه تامین سرمایه می شوند.