شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازار بین المللی ارز : International Currency Market 

بازار  بین المللی ارز بازاری است که شرکت کنندگان در سراسر جهان ارزهای مختلفی را خریداری و به فروش می رسانند. شرکت کنندگان شامل بانک ها ، شرکت ها ، بانک های مرکزی ، شرکت های سرمایه گذاری ، صندوق های سرمایه گذاری ، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران هستند. اهمیت بازار بین المللی ارز به جهت کمک به تسهیل معاملات جهانی از جمله وام ، سرمایه گذاری ، تملک شرکت ها و تجارت جهانی است.