شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اتاق پایاپای: Clearing House 

اتاق پایاپای به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می کند. وظیفه اصلی اتاق پایاپای اطمینان حاصل کردن از عمل به تعهدات قرارداد توسط خریدارن و فروشندگان است.اتاق پایاپای نماینده تشکیلات اداری سازمان بورس کالا به‌حساب می‌آید که مسئولیت اجرا و تسویه قراردادهای آتی معامله شده در این بورس را بین اعضای این اتاق  به‌ صورت نقدی یا اعتباری به عهده دارد. به این صورت که اتاق پایای هنگام انجام معاملات بین اعضا، وظیفه تسویه حساب‌ها، اجرای معاملات پایاپای، جمع‌آوری و تأمین سپرده های موردنیاز، تنظیم شرایط تحویل و تسویه قرارداد و گزارش داده‌های مربوط به معاملات را عهده‌دار است. اتاق‌های پایاپای به‌عنوان شخص ثالث در همه قراردادهای معامله شده، در مقابل کارگزار خریدار به‌عنوان فروشنده و در مقابل کارگزار فروشنده به‌عنوان خریدار عمل می‌نماید.