شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد: Income Fund 

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که بر درآمد جاری چه به شکل ماهانه و چه فصلی، تأکید دارد و نقطه مقابل صندوق‌هایی است که به افزایش سرمایه توجه دارند. چنین صندوق‌هایی دارای انواع تعهدات بدهی و اوراق مشارکت دولتی، شهرداری و شرکتی، سهام ممتاز، ابزارهای مالی بازار پول نظیر سپرده‌های بانکی و سهام بورسی دارای سود سهام هستند. قیمت سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد ثابت نیستند، قیمت سهام این صندوق‌ها با افزایش نرخ بهره، کاهش یافته و با کاهش آن‌، زیاد می‌شود. به‌طورکلی، اوراق قرضه و مشارکتی که در پرتفوی این صندوق‌ها لحاظ می‌شوند دارای رتبه سرمایه‌گذاری هستند. همین‌طور سایر اوراق بهادار از کیفیت اعتباری کافی برای تضمین حفظ سرمایه برخوردارند. در بورس‌های توسعه یافته دو نوع صندوق با ریسک بالا وجود دارد که در بین سرمایه‌گذاران بسیار محبوب است و در گروه صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد جای دارند: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با بازده بالا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در وام‌های بانکی. اولی در اوراق قرضه «بنجل» شرکتی و دومی در وام‌های با نرخ بهره شناور که به‌وسیله بانک‌ها یا سایر مؤسسات مالی ارائه می‌شود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.