شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا: Gold Funds 

صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌ مشترک قابل معامله در بورس است (ETF)  که منابع مالی موجود در صندوق را به جای خرید سهام، در گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مبتنی بر سکه طلا سرمایه‌گذاری می‌کند.