شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

سهام دارای درآمد: Income Stock 

سهام دارای درآمد نوعی اوراق بهادار است که سود نقدی منظم و اغلب با یک نرخ افزایشی ثابت پرداخت کرده و بازده بالایی ارائه می‌دهد. اگرچه هیچ نقطه انفصالی برای طبقه‌بندی وجود ندارد، اما بیشتر سهام درآمدی دارای سطوح نوسان‌پذیری کمتری نسبت به کل بازار سهام هستند و سود نقدی بیشتری هم ارائه می‌دهند. سهام دارای درآمد ممکن است امکان رشد قیمتی محدودی داشته باشد، بنابراین به سطوح کمتری از مخارج سرمایه‌گذاری نیاز دارند و اضافه جریان نقدی حاصل از سودهای دریافتی می‌تواند به صورت منظم به سرمایه‌گذاران بازگردانده شود. سهام دارای درآمد در هر صنعتی وجود دارند، ولی بیشتر در شرکت‌هایی که در صنعت املاک و ساختمان‌سازی فعالیت دارند، بخش‌های انرژی، خدمات رفاهی، منابع طبیعی و مؤسسات مالی دیده می‌شوند.