شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

سود خالص پس از کسر مالیات: Net Income After Taxes (NIAT) 

سود خالص پس از کسر مالیات (NIAT) یک اصطلاح حسابداری است که پس از پرداخت کلیه مالیات ها برای توصیف سود یک شرکت استفاده می شود و بیشتر اوقات در گزارش های مالی فصلی و سالانه یک شرکت مشاهده می شود. سود خالص پس از کسر مالیات بیانگر سود پس از کسر تمام هزینه ها از درآمد است و می تواند هم به عنوان مبلغ کل ریالی و هم برای هر سهم محاسبه شود. در حالی که محاسبه سود خالص پس از کسر مالیات یکی از پایدارترین معیارهای عملکرد یک شرکت است، تعداد زیادی از رسوایی‌های حسابداری در سال‌های اخیر ثابت کرده‌اند که این معیار کاملاً قابل‌اعتماد نیست. سرمایه‌گذارانی که گزارش‌های مالی یک شرکت را ارزیابی می‌کنند لازم است تا هزینه‌های آتی و قانونی شرکت را که قوانین حسابداری به شرکت اجازه می‌دهند آن را از محاسبه سود خالص پس از کسر مالیاتشان حذف نماید، در نظر بگیرند.

.