شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

درآمد ناخالص: Gross Income 

به‌طورکلی درآمد شرکت منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته درآمد ناخالص گفته می‌شود؛ اما در مبحث حسابداری شخصی سود ناخالص اشاره به درآمد شخصی کل فرد قبل از حساب کردن مالیات و سایر کسورات دارد. درآمد ناخالص شما نشانگر این است که قبل از پرداخت مالیات چه مقدار درآمد دارید و عددی است که مردم وقتی از درآمد شما می‌پرسند، به دنبالش هستند. این عدد در هنگام تحلیل یک شرکت بسیار مهم است و نشان گر آن است که مدیریت از کارمندان و تدارکاتش در پروسه تولید به چه نحوی بهره می‌برد. به خاطر بسپارید که سود ناخالص به‌طور قابل‌توجهی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است.