شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

درآمد عملیاتی: Operating Income 

درآمد ایجاد شده از منابع مربوط به عملیات تجاری روزانه شرکت، درآمد عملیاتی گفته می‌شود. به‌ طور مثال، در مورد شرکت‌های خرده فروشی، فروش محصولات و کالاها تولید درآمـد عملیاتی می‌نماید، در حالی که درآمد حاصل از فروش انبار یا ملک مربوط به فروشگاه‌ها، درآمـد عملیاتی به حساب نمی‌آید. در واقع فروش انبار به عنوان یک رویداد پیش‌بینی‌نشده و «یک‌باره» در نظر گرفته می‌شود. به درآمد عملیاتی «درآمد منظم» هم می‌گویند.