شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

تئوری پرنده‌ای در دست: Bird in Hand Theory 

تئوری پرنده‌ای در دست به‌ وسیلۀ مایرون گوردون (Myron Gordon) و جان لینتنر (John Lintner) ارائه شد و نقطه مقابل تئوری نامربوط بودن تقسیم سود است که توسط مودیلیانی و میلر (Modigliani-Miller) توسعه یافت، تئوری که بیان می‌کند سرمایه‌گذاران نسبت به اینکه افزایش درآمدهایشان ناشی از سود سهام نقدی است یا سود سرمایه ای، بی تفاوت هستند نظریه‌ای که فرض می‌کند سرمایه‌گذاران سود سهام نقدی را به سهام با پتانسیل سود سرمایه‌ای ترجیح می‌دهند، تئوری پرنده‌ای در دست نام دارد. علت ترجیح سود نقدی به سود سرمایه‌ای در این نظریه، نامطمئن بودن از افزایش قیمت سهام است. این نظریه که بر اساس ضرب‌المثلی با مفهوم معروف سیلی نقد به از حلوای نسیه شکل گرفته است، بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران اطمینان پرداخت نقدی سود سهام را به احتمال سود قابل‌ توجه در آینده ترجیح می‌دهند. این تئوری را می‌توان در فارسی با عنوان تئوری سیلی نقد نیز به کار برد.