شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

تورم: Inflation 

تورم، نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. وقتی نرخ تورم مثبت است قیمت کالاها و خدمات مدام افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد. مسئولیت اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. به‌گونه‌ ای که فعالیت‌های اقتصادی دچار اخلال نشود. درنتیجه تورم، قدرت خرید واحد پولی سقوط می‌کند. مکتب پول گرایی بیان می‌کند که تورم به منبع مالی اقتصاد بستگی دارد. به‌طور مثال، به دنبال پیروزی اسپانیایی‌ها بر امپراتوری‌های آزتک و اینکا، مقدار زیادی طلا و مخصوصاً نقره به اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی وارد شد. ازآنجایی‌ که منبع مالی به سرعت افزایش یافته بود، قیمت‌ها افزایش یافت و ارزش پول سقوط کرد که درنهایت به فروپاشی اقتصاد منجر شد.