شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

تورم ناشی از فشار هزینه: Cost-Push Inflation 

تورم ناشی از فشار هزینه، پدیده‌ای است که در آن سطح عمومی قیمت‌ها به خاطر افزایش در هزینه‌های حقوق و دستمزد و همین‌طور مواد خام، بالا می‌رود.