شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

تورم ناشی از فشار تقاضا: Demand-Pull Inflation 

تورم ناشی از فشار تقاضا اصطلاحی است که در اقتصاد کینزی به کار می‌رود تا سناریویی را توصیف کند که در آن سطح قیمت‌ها به خاطر عدم تعادل در عرضه و تقاضای کل افزایش می‌یابد. وقتی در یک اقتصاد، تقاضای کل از عرضه کل بیشتر باشد، قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. اقتصاددانان اغلب خواهند گفت که تورم ناشی از فشار تقاضا، در نتیجۀ پول‌های بسیار زیادی است که به دنبال فقط چند کالا هستند.