شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بهره مرکب: Compound Interest 

قدرت ترکیب پول، فرآیندی است که در آن دارایی، درآمدی تولید می‌کند که آن درآمد هم دوباره سرمایه‌گذاری شده و درآمد یا سود بیشتری تولید می‌کند. معمولا به این فرآیند “بهره مرکب” می‌گویند. بهره مرکب زمانی اتفاق می‌افتد که شما سود سرمایه‌گذاری خود را مجدد سرمایه‌گذاری می‌کنید و دوباره سود به دست می‌آورید. از طریق قاعده بهره مرکب ارزش یک سرمایه‌گذاری در طول زمان به صورت تصاعدی (چند برابری) افزایش می‌یابد. به علاوه هرچه این سرمایه‌گذاری مدت بیشتری نگه‌داشته شود، نرخ سود بالاتر خواهد بود و قدرت بیشتر بهره مرکب می‌تواند باعث افزایش ارزش سرمایه‌گذاری شود.