شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازده سود سهام نقدی: Dividend Yield 

بازده سود سهام نقدی، یک نسبت مالی است که نشان می‌دهد شرکت چقدر به صورت سالانه و به نسبت قیمت سهامش، سود سهام پرداخت می‌کند. بازده سود سهام نقدی به شکل درصد نشان داده شده و می‌تواند با تقسیم مقدار سود سهام پرداخت شده به ازای هر سهم بر قیمت یک سهم محاسبه شود.
بازده سود سهام نقدی، روشی برای اندازه‌گیری مقدار جریان نقدی است که شما برای هر یک ریال سرمایه‌گذاری شده در سهام به دست می‌آورید. به بیان‌دیگر، این کار میزان ارزشی را که شما از سود سهام نقدی می‌گیرید، اندازه‌گیری می‌نماید.
سرمایه‌گذارانی که به یک جریان نقدی حداقلی از پرتفوی سرمایه‌گذاری خود نیاز دارند، می‌توانند این جریان نقدی را با سرمایه‌گذاری در سهامی که بازده سود سهام نقدی نسبتاً بالا و باثباتی ارائه می‌کنند، به دست آورند. ولی سود سهام نقدی بالا ممکن است اغلب به قیمت از دست دادن پتانسیل رشد شرکت تمام شود. هر یک ریالی که شرکت به صورت سود سهام نقدی به سهامداران خود پرداخت می‌کند، پولی است که شرکت نمی‌تواند دوباره سرمایه‌گذاری ‌کند و به این ترتیب امکان ایجاد پتانسیل رشد برای شرکت و افزایش قیمت سهام و کسب سود سرمایه برای سهامداران از بین می‌رود. در حالی که گرفتن سود نقدی برای بسیاری از سهامداران و سرمایه‌گذاران جذاب است، ولی سهامداران می‌توانند با افزایش ارزش سهامشان نیز سودهای بالا دریافت کنند. به بیان دیگر، وقتی شرکت‌ها سود سهام نقدی بالایی پرداخت می‌کنند، ممکن است در بلندمدت برایشان هزینه بر باشد. در ایران شرکت‌ها مجاز نیستند همه سود سالیانه خود را نگه دارند. بلکه باید حداقل ۱۰ درصد سود خود را به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم کنند.