شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازده اضافی: Excess Returns 

بازده سرمایه‌گذاری اوراق بهادار یا پرتفوی‌ای که از یک معیار یا شاخص با سطح ریسک مشابه بهتر عمل می‌نماید و بیشتر می‌شود، بازده اضافی گفته می‌شود. این بازده به طور گسترده برای اندازه‌گیری ارزش افزوده‌ای که پرتفوی یا مدیر سرمایه‌گذاری ایجاد کرده، مورد استفاده قرار گرفته یا توانایی مدیریت در غلبه بر بازار را می‌سنجد. نام دیگر بازده اضافی آلفا است.
منتقدین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر پرتفوی‌هایی که به صورت فعال مدیریت می‌شوند عقیده دارند که تولید بازده اضافی به صورت مداوم و در بلندمدت، تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل بیشتر مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طول زمان، عملکرد پایین‌تری نسبت به شاخص معیار دارند. این امر باعث محبوبیت فوق‌العاده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شاخص و صندوق‌های قابل معامله در بورس شده است.