شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اقتصاد: Economics 

اقتصاد، علمی اجتماعی است که بررسی می‌کند اشخاص، دولت‌ها، شرکت‌ها و کشورها چگونه برای تخصیص منابع کم خود جهت ارضای خواسته‌های نامحدودشان، دست به انتخاب می‌زنند. اقتصاد می‌تواند به اقتـصاد کلان که بر رفتار کل اقتصا‌د تمرکز می‌کند و اقتـصاد خُرد که بر مصرف‌کننده‌های انفرادی تمرکز دارد، تقسیم گردد. دو تا از روش‌های اصلی در اقتـصاد به عنوان اقتصا‌د کینزی و اقتصا‌د کلاسیک شناخته می‌شوند. اقتصاددانان کلاسیک عقیده دارند که بازارها بسیار خوب عمل می‌کنند، به سرعت به هر تغییری واکنش نشان خواهند داد تا به تعادل برسند و این‌که سیاست عدم‌مداخله دولت بهترین سیاست است. از طرف دیگر، اقتصاددانان کینزی باور دارند که بازارها نسبت به تغییرات در قیمت‌ها به آهستگی واکنش نشان می‌دهند و مداخله فعالانه دولت بعضی‌اوقات بهترین راه برای بازگشت اقتـصاد به توازن است.