شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

قراردادهای آتی: Futures Contracts 

قرارداد آتی سهام، قراردادی دو طرفه است که بر اساس آن، خریدار و فروشنده تعهد می‌‌کنند سهام پایه قرارداد را به قیمت مشخص و در تاریخ معینی در آینده معامله کنند. طرفین برای اطمینان از ایفای تعهدات تعیینشده در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند. این وجه تضمین اولیه متناسب با تغییرات قیمت آتی سهم (قیمت تسویه روزانه)، به طور روزانه تعدیل میشود. قرارداد آتی سهام، به طور همزمان از ویژگیهای سهام و قراردادهای آتی برخوردار است، از این رو برای سرمایهگذاران حرفهای و معاملهگران خرد جذابیت خاصی دارد. این ابزار، علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید برای مدیریت ریسک در بازارهای سهام، امکان کسب سود از تغییرات آتی قیمت را هم برای مشارکتکنندگان بازار فراهم می ­کند.