شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

قرارداد آتی کالایی: Commodity Futures 

قرارداد آتی کالایی، قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می ­شود در آینده، مقدار معینی از کالا را به قیمتی که الان تعیین می­ کنند بفروشد؛ در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می ­شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند.