شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

قرارداد آتی سهام: Single Stock Futures 

قرارداد آتی سهام، قراردادی است که بر اساس آن، فروشنده متعهد می‌شود تعداد معینی سهام را در تاریخ مشخصی در آینده، با قیمت معین به خریدار تحویل نماید؛ در مقابل، خریدار قرارداد آتی هم متعهد می‌شود سهام موردنظر را در تاریخ تعیین شده، با قیمت معین از فروشنده اوراق خریداری نماید.