شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اختیار خرید: Call Option 

خریدار اختیار در قرارداد اختیار خرید، حق خرید یک کالا را در زمان مشخصی در آینده از فروشنده اختیار خواهد داشت. فروشنده اختیار نیز در قرارداد اختیار خرید متعهد است، زمانی که خریدار اختیار تمایل به استفاده از حق خود دارد، کالا را به قیمت توافق شده به او بفروشد.