شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار: Tehran Exchange Price Index 

شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار، نشان­ دهندۀ تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در کل بازار است و میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار را بیان می‌کند. این تغییرات نسبت به تاریخ مبدأ که در سال ۱۳۶۹ است بیان می‌شود. شاخص کل قیمت، میزان سود نقدی پرداختی به سهامداران را نشان نمی‌دهد. شاخص کل قیمت به صورت لحظه ­ای در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران وجود دارد.