شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شاخص سهام آزاد شناور: TEFIX 

سهام شناور آزاد به بخشی از سهام یک شرکت سهامی اطلاق می‌گردد که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن بخش از سهام می‌باشند و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک قابل معامله باشند. اگر در محاسبه شاخص قیمت به ­جای اینکه تمام سهام منتشر شده توسط شرکت در نظر گرفته شود فقط درصد سهام آزاد شرکت‌ها، یعنی آن دسته از سهام که در اختیار مردم قرار دارد، مد نظر قرار بگیرد شاخص آزاد شناور یا به تعبیر دقیق‌تر شاخص قیمت بر مبنای سهام آزاد شناور شکل می‌گیرد. شاخص آزاد شناور تغییرات قیمت آن بخش از سهام را می‌سنجد که توسط سهامداران حقیقی خرید و فروش می‌شود؛ این شاخص می‌تواند تصویر مناسبی از شرکت‌های بورسی در اختیار سهامداران قرار دهد.