شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شاخص 30 شرکت بزرگ: TEFIX 30 

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، شاخصی است که به‌ صورت میانگین وزنی و براساس سهام شناور آزاد محاسبه می‌شود و عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را اندازه‌گیری می‌کند. معیار انتخاب این ۳۰ شرکت نیز بر اساس اندازه شرکت است و اندازه شرکت‌ها نیز از ارزش روز بازار سهم تعیین می‌شود که ارزش روز بازار سهام از حاصل‌­ضرب قیمت سهم در تعداد سهام منتشر شده شرکت به دست می‌آید. تغییرات قیمت شاخص ۳۰ شرکت بزرگ می‌تواند اثر بزرگی بر شاخص کل و بورس داشته باشد. این شاخص هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود.