شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازار شرکت‌های کوچک و متوسط: Small and Medium-sized Enterprises Markets 

بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به ­عنوان بازار نوظهوری که پس از کسب مجوزهای لازم راه‌اندازی شده است، گرچه در دسته‌بندی بازار سهام فرابورس ایران قرار می‌گیرد، ولی در عین حال به علت خاص بودن شرایط پذیرش و معامله‌گران آن، تفاوت‌هایی با بازارهای اول، دوم و پایه دارد. در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های متقاضی پس از احراز شرایط پذیرش مورد نظر در فرابورس ایران پذیرفته شده و علاوه بر برخورداری از تمامی مزایای شرکت‌های پذیرش شده در بازار سرمایه، مشمول مزایای ویژه این بازار نیز می‌شوند. با توجه به اهداف استراتژیک بازار سرمایه درخصوص کمک به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بر اساس دستورالعمل مربوطه ساده‌ترین شرایط در مقایسه با بازارهای اول و دوم فرابورس برای ورود شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. معامله‌گران سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ منظور تمایز این بازار از بازارهای اصلی بورس تهران و فرابورس ایران از میان سرمایه‌گذاران حرفه‌ای انتخاب شده است. به این ترتیب بر اساس دستورالعمل موجود خرید اوراق بهادار در بازار SME توسط تمامی اشخاص حقوقی و سرمایه‌گذاران نهادی امکان­ پذیر است.