شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

بازار دوم: Second Market 

در بازار دوم فرابورس ایران، صرفاً سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته می­ شوند؛ اما شرایط پذیرش در این بازار، منعطف‌تر از بازار اول است. در این بازار سهام شرکت‌های زیانده، تازه تأسیس، شرکت‌های سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند و شرکت‌های کوچک پذیرفته شده مورد مبادله قرار می­ گیرند. در بازار دوم سهام شرکت‌هایی معامله می­ شوند که آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل یک میلیارد ریال باشد.