شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

قرارداد نقدی: Spot Contract  

در قرارداد نقدی، خریدار باید کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نیز باید حداکثر ظرف سه روز، کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.