شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

قرارداد نسیه: Credit Contract  

قرارداد نسیه، قراردادی است که کالا به صورت فوری به خریدار تحویل داده می ­شود و بهای آن در تاریخ سررسید به فروشنده پرداخت می­ گردد. این نوع قرارداد، نوعی ابزار تأمین مالی برای خریداران به شمار می ­رود.