شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

قرارداد صلح: Reconciliation Contract 

به‌منظور تسهیل در انعقاد و اجرای قراردادها در بورس کالا، دادوستدها در قالب قراردادهای استاندارد، نظیر «قرارداد صلح»، انجام می‌شود. طرفین ممکن است اختلافی که پیش ‌آمده و دعوایی که مطرح شده را با صلح پایان دهند یا حتی ممکن است عقد صلح به‌طور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره و عاریه شود.