شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی: Private Equity Fund 

PEF‌ یک طرح سرمایه ­گذاری جمعی است که برای سرمایه­ گذاری در اوراق بهادار مختلف (و به میزان کم اوراق بدهی) با توجه به یکی از استراتژی­ های سرمایه­ گذاری مرتبط با سهام خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. صندوق ­های سرمایه ­گذاری خصوصی معمولاً شرکت‌های محدود با مدت مشخص ۱۰ سال هستند که برخلاف وجوه صندوق ­های متمرکز بر سود کوتاه­ مدت، صندوق ­های سرمایه­ گذاری خصوصی روی پتانسیل درازمدت شرکت‌ها متمرکز هستند.
صندوق­ های سرمایه‌گذاری خصوصی تقریباً مشابه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه می‌باشد با تفاوت­ هایی از قبیل اینکه ساختار سرمایه‌ای صندوق­ های جسورانه فقط شامل اوراق مالکیتی مانند سهام می‌باشد در صورتی که صندوق‌های خصوصی هم اوراق مالکیتی و هم اوراق بدهی را شامل می‌شوند. حجم سرمایه‌ای صندوق‌های سرمایه ­گذاری جسورانه در مقایسه با صندوق‌های خصوصی کمتر و محدودتر می‌باشد و نهایتاً اینکه صندوق‌های جسورانه برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، استارتاپ‌ها می‌باشد، در حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بسته به استراتژی صندوق می‌تواند برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و سایر بنگاه­ های خصوصی هم ایجاد گردد.