شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری: Endowment Fund 

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری، نهاد مالی جدیدی است که ضمن تجمیع سرمایه‌های خیرین با سرمایه‌گذاری آن در بازارهای مالی ازطریق تشکیل سبدی از دارایی ­ها و مدیریت این سبد، منافع حاصله را به مصارف نیکوکارانه مندرج در اساسنامه خود می‌رساند. این صندوق از نوع صندوق سرمایه­­ گذاری مختلط در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام و با پیش ­بینی سود است.