شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

صندوق سرمایه گذاری مختلط: Mixed Fund 

صندوق­ های سرمایه ­گذاری مختلط، با سرمایه­­ گذاری توأمان در سهام، اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول، تنوع بیشتری را فراهم می ­آورند. نسبت سرمایه ­گذاری این صندوق­ ها در هریک از موارد مذکور می ­تواند ثابت یا متغیر باشد. حداقل ٤٠ درصد و حداکثر ٦٠ درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود و این امر موجب افزایش انعطاف صندوق در مواجهه با شرایط خاص بازار سرمایه در دوران رونق و رکود می­ گردد.