شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت: Fixed Income Fund 

صندوق­­ های سرمایه­ گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در سبدی از اوراق بهادار با درآمد ثابت (شامل انواع اوراق مشارکت، گواهی سپرده، صکوک و انواع اوراق بهادار با شرایط مطرح شده در امیدنامه صندوق) سرمایه‌گذاری می‌کنند. حداقل ٧٠ درصد از دارایی‌های صندوق در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. ریسک پایین این صندوق ­ها، آن ها را به جانشینی مناسب برای سپرده ­­های بانکی و حتی اوراق مشارکت تبدیل کرده و این امر استقبال گسترده اشخاص حقیقی و حقوقی به این صندوق‌ها را منجر شده است. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت، برخلاف سرمایه‌گذاری مستقیم در اوراق قرضه، دارای سررسید نیست. این صندوق‌ها به‌دلیل تعدد اوراق قرضه، هم از نظر صادرکننده و هم به لحاظ سررسید از تنوع بسیار بالایی برخوردار هستند.