شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

صندوق زمین و ساختمان: Construction Fund 

صندوق‌های سرمایه ­گذاری زمین و ساختمان، ازجمله نهادهای مالی موضوع بند هـ ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می‌باشند که با رعایت مقررات مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مصوب ۲۹/۰۱/۸۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شوند. به موجب ضوابط مذکور، مجوز فعالیت این صندوق‌ها توسط هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و تحت نظارت سازمان فعالیت می‌نماید. هدف از تأسیس این صندوق‌ها، استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه برای کمک به بخش مسکن و نیز استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در بخش مسکن برای عموم سرمایه‌گذاران علاقه‌مند است. با توجه به ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از این ابزار می‌توان به‌عنوان یکی از راه‌های مناسب و سازمان‌یافته برای ساخت‌وساز پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بهره برد.