شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک نیروی انسانی: Human Risk 

منظور از نیروی انسانی، کارکنانی هستند که مهارت­ های ویژه ­ای دارند. شرکت‌های مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن پرسنل خود، برتری­ های خود را نیز از دست می ­دهند. نیروی انسانی اگر با شرایط بهتری در یک سازمان دیگر مواجه گردد، شرکت اول را ترک خواهد کرد، به همین دلیل شرکت‌ها دائماً برنامه­ های تشویقی را برای کارکنان خود اجرا می­ کنند تا درصد از دست دادن آنها تا حد ممکن کاهش یابد. در هر سازمان، اثربخش ­ترین دارایی برای ارتقای بازدهی، نیروی انسانی می ­باشد. در صورتی که کارکنان سازمان به میزان کافی آموزش دیده باشند و از احساس تعهد سازمانی در سطح بالا برخوردار باشند، وقوع هرگونه نوسانات محیطی، حداقل تأثیر را بر سازمان خواهد داشت. بنابراین مدیریت بهینه نیروی انسانی و توجه به کلیه جوانب آن می ­تواند بسیاری از ریسک ­های دیگر را قابل کنترل کند و محیطی منعطف به وجود آورد. گزینش و استخدام، آموزش و ارتقا، ایجاد انگیزه و رضایت و سرانجام حفظ منابع انسانی از اهم موضوعاتی است که ریسک نیروی انسانی را به حداقل می ­رساند.