شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک نقدینگی: Liquidity Risk 

ریسک نقدینگی، ریسک نبودِ وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات است. عموماً شرکت‌ها هنگامی‌که به علل مختلفی نتوانند محصولات تولیدی خود را به فروش رسانند یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند یا اینکه هزینه ­های آنها افزایش بی ­رویه داشته باشد و در نهایت کارایی مجموعه کاهش یابد، با مشکل نقدینگی مواجه می ­شوند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری ازجمله حقوق و دستمزد با مشکل مواجه می ­شود. ریسک ورشکستگی و ریسک نقدینگی هم برای بانک ­ها و مؤسسات مالی و هم برای شرکت‌های تولیدی وجود دارد و البته روش ­های تقریباً یکسانی برای مدیریت آن موجود است که هر سازمان با توجه به اندازه و تخصص خود از آن استفاده می­ کند.