شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک نرخ سود: Interest Rate Risk 

نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می­ شود. در صورتی‌که سازمان­ ها برخی از دارایی­ های خود را به صورت دارایی ­های مالی نگهداری کنند، با این ریسک مواجه خواهند شد. در حقیقت تغییر در نرخ سود و دارایی­ های مالی هنگامی اثر خود را نمایان می­ کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد.