شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک غیرسیستماتیک: Unsystematic Risk 

کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم کرد. ریسک غیرسیستماتیک، ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت ازجمله نوع محصول، ساختار سرمایه سهامداران عمده وغیره می‌باشد. طبق نظریه‌های پرتفولیو با متنوع‌سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیرسیستماتیک را از میان برد، ولی ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. هر معامله‌ای در بورس دارای ریسک مخصوص به خود است.