شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک عملیاتی: Operational Risk 

ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می ­شود که یک سازمان عملیات خود را به ­خوبی انجام ندهد. به طور کلی یا سیستم ­های داخلی و روش ­های انجام کار به ­درستی تعریف نشده ­اند یا به ­درستی اجرا نمی­ شوند. در صورت ادامۀ این روند، وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه­ گذاری سازمان دچار کاهش می­ شود. افزایش ضایعات در یک شرکت تولیدی یا پایین آمدن ظرفیت، همگی از نمونه ­های ریسک عملیاتی هستند.