شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک صنعت: Industrial Risk 

صنعت عبارت است از گروهی از شرکت‌ها که در یک بازار با یکدیگر رقابت می­ کنند و در حقیقت دارای قلمرو یا بازار یکسانی می­ باشند. ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه ­گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. این تغییرات بر اثر تعرفه­ ها یا قیمت ­ها در سطوح داخلی یا بین­ المللی، چرخه عمر صنعت، مالیات محصولات یک صنعت، مسائل مربوط به اتحادیه­ های کارگری در یک صنعت، مسائل زیست محیطی، دسترسی به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه روی یک صنعت خاص اثر می‌گذارند.