شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک سیستماتیک: Systematic Risk 

ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد. به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکت­ های کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفولیو با متنوع‌سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیرسیستماتیک را از میان برد، ولی ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. شرکت‌هایی که فروش آنها بسیار پرنوسان است یا منابع مالی آنها در حد گسترده‌ای از محل دریافت وام تأمین شده است یا رشد بسیار سریعی داشته‌اند یا نسبت‌های جاری پایینی دارند و همچنین شرکت‌های کوچک بیش از دیگران از ریسک سیستماتیک تأثیر می‌پذیرند. هر معامله‌ای در بورس دارای ریسک مخصوص به خود است.