شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک سیاسی: Political Risk 

گونه‌ای از ریسک است که سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ و حکومت‌ها با آن مواجه می‌شوند. ریسک سیاسی، عبارت است از کاهش ارزش سرمایه که به دلیل تغییرات در سیاست‌ها و نظام‌های سیاست‌گذاری یک کشور رخ می‌دهد. در صورتی که گروه ­های ضعیف به لحاظ سیاسی بخواهند منافعی به گروه­ های قوی ­تر برسانند که این تلاش برای تحکیم وضعیت خود صورت می ­گیرد عموماً تغییراتی به وجود می­ آید که بر ارزش دارایی­ ها اثر می‌گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد، صرف نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به ­وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می ­شود. تغییرات قوانین ازجمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات، منجر به ریسک سیاسی خواهند شد.