شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

ریسک سرمایه گذاری مجدد: Reinvestment Risk 

ریسک سرمایه‌گذاری مجدد در اوراق بهادار با درآمد ثابت معنی پیدا می‌کند. ریسک سرمایه ­گذاری مجدد، مربوط به دارایی ­های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این‌گونه سرمایه­ گذاری‌ها به نحوه سرمایه­ گذاری مجدد جریان­ های نقدی که در طول دوره سرمایه­ گذاری دریافت می ­شوند بستگی دارد. به ­عنوان مثال بازدهی سهام یا اوراق قرضه تا هنگام فروش یا سررسید اوراق قرضه مربوط به نحوه سرمایه ­گذاری مجدد سود تقسیم شده سهام و سودهای دوره ­ای اوراق قرضه است. در حقیقت عدم اطمینان از روند آتی نرخ سود و اصولاً پیدا کردن فرصت مناسب سرمایه ­گذاری، منشأ چنین ریسکی می­ باشد. در مقابل برخی از ابزارهای مالی ازجمله اوراق بدون سود، اوراق خزانه دولتی، اوراق خزانه بدون سود و نوع خاصی از گواهی سپرده (CD) که تنها دارای یک پرداخت و در نتیجه یک جریان نقدی می­ باشند عاری از این نوع ریسک هستند.