شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

عرضه اولیه در بورس و فرابورس: Initial Public Offering 

عرضه اولیه اوراق بهادار، سهامی است که برای اولین بار به عموم افراد فروخته می ­شود. عرضه عمومی سهام شرکت، فرصت خوبی برای سودآوری آن شرکت فراهم می ­کند. مهم ­ترین مزیت عرضه عمومی سهام این است که امکان جذب سرمایه برای آن شرکت ایجاد می ­شود و شرکت می ­تواند از این سرمایه برای توسعه و بهبود خود، پرداخت بدهی ­های شرکت یا تخصیص بخشی از سرمایه تحقیق و توسعه در مورد محصولات جدید استفاده کند. به علاوه اگر عرضه عمومی سهام با موفقیت همراه باشد سود کلانی عاید شرکت خواهد شد.