شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اوراق وقفی: Endowment Sukuk 

اوراق وقفی، اوراق بهادار با نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین (زمان احداث پروژه) منتشر می ­شود و به واقفینی که قصد مشارکت در طرح­ های عام ­المنفعه را دارند واگذار می­ گردد.