شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اوراق سلف: Salaf Sukuk 

سَلَف یا سَلَم نوعی قرارداد خرید و فروش (بیع) و عکس قرارداد نسیه است. هنگامی که شخصی تولید یا ارائه کالای معینی را هدف گذاری می ­کند با انتشار این نوع صکوک قادر خواهد بود تا منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کند. در واقع سرمایه ­گذاران در این اوراق، کالای موردنظر را پیش ­خرید کرده ­اند.