شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

اوراق رهنی: Mortgage-Backed Securities (MBS) 

اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که به­ منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می‌شود. مطالبات رهنی شامل مطالبات مدت‌دار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به ­استثنای سلف) بوده که دارای وثیقه رهنی است. اوراق قرضه با پشتوانه رهنی توسط مؤسسات دولتی یا مؤسسات مورد حمایت دولت، مانند فانی می ‌و فردی مک منتشر می‌شوند. در واقع این مؤسسات، این اوراق را به پشتوانه مجموعه‌ای از وام ­های مسکن (که ممکن است این وام‌ها را خود داده باشند یا آنها را از دیگر بانک‌ها خریده باشند) که در ترازنامه خود دارند، منتشر می‌کنند (فرایند تبدیل وام به اوراق قرضه) و پس از فروش آنها به سرمایه‌گذاران، وجوه حاصله را مجدداً وارد چرخه پرداخت وام مسکن می‌کنند. در واقع با این اقدام، وجوه لازم جهت پرداخت به متقاضیان وام مسکن فراهم می‌گردد. از مزایای خرید این اوراق، بازگشت بخشی از اصل و فرع آن در پایان هر ماه می‌باشد، در حالی که در سایر اوراق قرضه، اصل مبلغ فقط در سررسید قابل دریافت است. بازار اوراق رهنی شامل اوراق رهنی مسکونی و اوراق رهنی تجاری است. تبدیل کردن وام‌های رهنی به اوراق بهادار، بازار سرمایه‌گذاری جدیدی را ایجاد می‌کند و منجر به ایجاد دارایی با نقدینگی بالا و قیمت‌گذاری مؤثر و مناسب رهن‌ها می‌شود و همین‌طور باعث می‌گردد که واسطه‌گری در بازار رهن به طور تخصصی صورت گیرد.