شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

حوزه‌های فعالیت › فرهنگ سازی › بورس‌واژه 

شرکت‌ سرمایه گذاری: Investment Company  

بر مبنای بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سرمایه‌گذاری از مصادیق نهادهای مالی می‌باشد که حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیت آن در اساسنامه، سرمایه‌گذاری در سهام، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع است و از نظر حقوقی به دو شکل سهامی خاص و عام تشکیل می‌شود. کارکرد شرکت‌های سرمایه ­گذاری و صندوق­ های سرمایه­ گذاری مشابه یکدیگر می ­باشد با این تفاوت که تغییر میزان سرمایه یا حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های سرمایه ­گذاری وابسته به نظر سهامداران و تصمیم­ گیری در مجامع آن‌هاست، ولی در صندوق­ های سرمایه­ گذاری این امکان وجود دارد که میزان سرمایه به صورت روزانه تغییر کند.